Over de gemeente

Over de gemeente

""

Gemeente het Bildt is een karakteristieke gemeente met veel ruimte. Het Bildt ligt aan de Waddenzee, ongeveer 15 kilometer boven Leeuwarden. De gemeente telt ongeveer 11.000 inwoners. De zeven dorpen in het Bildt hebben allemaal een eigen karakter; St.- Annaparochie is het grootste dorp en heeft een gezellig en veelzijdig winkelcentrum.

Aan de zuidkant grenst het Bildt aan Menameradiel, met als hoofdplaats Menaam. In het westen grenst het Bildt aan de gemeente Franekeradeel. Noordoostelijk, rijdt u via Oude Leije naar Ferwerderadiel, met hoofdplaats Ferwert.

Vlakbij Ferwert ligt Holwerd. Holwerd is de vertrekplaats van de veerboot naar Ameland. Aan de zuidoost grenst het Bildt aan Leeuwarderadeel, met hoofdplaats Stiens.