Financiën

Gemeentefinanciën

Klik om te vergroten""

Gemeente het Bildt heeft ongeveer 22 miljoen euro te besteden. De financiën van een gemeente lijken veel op die van een gemiddeld huishouden: er zijn inkomsten en er zijn uitgaven. Daarnaast is er eigen bezit en vermogen. Een gemeente heeft ook schulden en leningen. Een begroting is een planning van inkomsten en uitgaven. Wilt u meer weten over hoe een begroting tot stand komt? Dat staat in de populaire begroting in het kort uitgelegd.

Gezond maar ook bezuinigen

Gemeente het Bildt is een financieel gezonde gemeente. Dat wil zeggen dat zij goed aan haar verplichtingen kan voldoen en ook een redelijke reserve heeft voor eventuele tegenvallers of investeringen. Toch heeft Gemeente het Bildt, net als alle andere gemeenten in Nederland te lijden van de crisis. De gemeente moet vanaf 2012 ernstig bezuinigen. Hoe zij dat wilt doen leest u in de notitie over bezuinigingen.

Officiële stukken

Ook de officiële begroting, de perspectiefnota en de jaarrekening zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Begroting

Perspectiefnota