Nieuwsbericht

Landmeten op het Bildt: MUG klaart de klus

27-01-2017
Ingenieursbureau MUG uit Leek gaat in 2017 landmeetwerk voor de drie Waadhoeke gemeenten uitvoeren, dus ook op het Bildt. Vanaf donderdag 26 januari begint de landmeter met de eerste metingen.


Waarom is dit meetwerk nodig?

Iedere Nederlandse gemeente is wettelijk verplicht om kaartmateriaal bij te houden. In die kaart registreren wij bijvoorbeeld adressen, bouwwerken, wegen, waterlopen, groen en erven. Deze gegevens gebruiken wij voor verschillende doelen. De informatie is voor iedereen gratis beschikbaar en andere overheidsinstanties zijn verplicht om dit te gebruiken. Deze verplichting is vastgelegd in twee wetten: de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Luchtfoto’s en landmeten

Veel topografie kunnen we met behulp van luchtfoto’s op de kaart intekenen en registreren in de BAG en de BGT. Het komt ook voor dat het nodig is om objecten in het veld te meten. Bijvoorbeeld omdat de luchtfoto niet duidelijk is of omdat het te lang duurt voordat er een nieuwe foto beschikbaar is.

Meten op privéterrein

De medewerker van MUG meet op verschillende plekken in de gemeente. Soms is het nodig om op privéterrein te meten. Bijvoorbeeld bij een bouwwerk in de achtertuin of bij een nieuw slotenpatroon in het agrarisch gebied. Als de landmeter op privéterrein wil meten, dan vraagt hij daarvoor vooraf toestemming aan de bewoner of eigenaar. Hij heeft een brief van de gemeente bij zich en een legitimatiebewijs.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Peter Weijer, via 0518-409234 of info@hetbildt.nl