Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Eind februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2015 verstuurd. Op het biljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde 2015 vermeld.

De waarde is gebaseerd op verkoopprijzen rond 1 januari 2014. De waarde van de meeste woningen is gedaald. In een aantal gevallen is de waarde gestegen door bijvoorbeeld verbouw. Ook heeft de gemeente controles uitgevoerd waarbij een deel van de woningen opnieuw is ingemeten.

In een aantal gevallen is gebleken dat de woning groter is dan eerst in de administratie bekend was. Ook dit kan leiden tot een hogere waarde. Bij de controles zijn ook bouwvergunningvrije aan- en bijbouwen in kaart gebracht . Deze zijn nu meegenomen in de nieuwe waarde.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of heeft u vragen hierover? Neem dan eerst telefonisch contact op met een van de WOZ- medewerkers van de gemeente.

Zij zorgen ervoor dat de WOZ-taxateur u terugbelt. In het telefonisch overleg met de taxateur kunt u aangegeven wat uw bezwaren zijn. Mocht de waarde te hoog zijn vastgesteld, dan volgt een correctie. Bent u niet tevreden naar aanleiding van het telefonisch overleg? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag alsnog een schriftelijk bezwaar indienen.

Taxatieverslag bekijken

Het taxatieverslag van uw woning van dit jaar, kunt u ook via het WOZ loket bekijken. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD-code. U kunt dit jaar ook uw taxatieverslag via mijn Overheid inzien. U moet hiervoor ook inloggen met uw DigiD-code op mijnoverheid.nl.

Betaling en automatische incasso

De aanslag gemeentelijke belastingen moet u in 3 termijnen betalen voor 31 juli 2015. Kiest u voor automatische incasso, dan betaalt u in 8 maandelijkse termijnen vanaf maart t/m oktober 2015.

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen en de tarieven vindt u in de toelichting bij het aanslagbiljet. U kunt de tarieven ook op onze website bekijken.

Kwijtschelding

Als u een inkomen heeft op of rond het niveau van de bijstand kunt u in principe in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente toetst aan de hand van de aanvraagformulieren en bewijsstukken of u recht heeft op kwijtschelding.

De aanvraagformulieren kunt u downloaden. U kunt ze ook krijgen op het gemeentehuis.

Contact en meer informatie

Heeft u verder nog andere vragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Belastingen (0518-409234). Zij helpen u graag verder.