Wijzigingsplan Oudebildtzijl-Van Albadaweg 13

Wijzigingsplan Oudebildtzijl – Van Albadaweg 13

Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt maken bekend dat zij op 31 januari 2017 het “Wijzigingsplan Oudebildtzijl - Van Albadaweg 13” (IDN: NL.IMRO.0063. WPAlbadaweg13-VA01) ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 2 februari 2017 gedurende zes weken op het gemeentehuis, bij de afdeling Wonen en Werken, aan de van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie ter inzage.

Deze wijziging heeft betrekking op de omzetting van een maatschappelijke bestemming (voormalige kleuterschool) naar een woonbestemming van het perceel Van Albadaweg 13 te Oudebildtzijl. De opstallen zullen uitsluitend worden gebruikt voor het wonen.

Publicatie

Wilt u meer weten over de officiële publicatie die m.i.v. woensdag 1 februari 2017 op www.officielebekendmakingen.nl  zal verschijnen of bent u benieuwd naar het wijzigingsplan, dan kunt u deze documenten hier bekijken (144.52 KB)(Lees voor).