Thema

Woning kopen en verkopen Woz-taxatieverslag

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt dat de gemeente elk jaar opnieuw de waarde van onroerende zaken moet vaststellen. We noemen dat de WOZ-waardebepaling. Deze waardebepaling staat in een taxatieverslag.

Taxatieverslag aanvragen van woningen en niet-woningen

Op het taxatieverslag staan verschillende gegevens over de woning of niet-woning.
Ook ziet u de waarde van vergelijkbare verkochte woningen. 
Wilt u weten hoe de gemeente uw WOZ-waarde berekent of wilt u deze controleren? Vraag dan een taxatieverslag aan.

WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 zijn gemeenten verplicht om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken.  U kunt de WOZ waarden van de aangesloten gemeenten vinden op de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) via de landelijke website www.woz-waardeloket.nl.

Op dit moment is onze gemeente nog niet aangesloten, maar vanaf 1 oktober zijn wel de WOZ-waarden van woningen individueel op te vragen door middel van postcode en huisnummer via www.wozview.nl.

Massale opvragingen van WOZ-waarden kunnen voorlopig niet worden gedaan. Dit zal pas mogelijk zijn als de evaluatie in 2017 heeft plaats gevonden.  In eerste instantie worden de nu geldende WOZ-waarden naar de waardepeildatum 1 januari 2015 getoond.
Zodra in 2017 de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2016 bekend gemaakt zijn, worden deze ook toegevoegd.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.