Thema

Belastingen en heffingen Woz-beschikking

De gemeente bepaalt elk jaar de Waarde van alle Onroerende Zaken (WOZ). Dit zijn alle gebouwen, zoals woningen, bedrijven, winkels, boerderijen, garages en grond. Wij noemen dat de WOZ-waarde. 
In de wet WOZ staat hoe dit gebeurt. Met deze waarde leggen gemeenten, waterschappen en het Rijk verschillende belastingen op. 
De gemeente maakt de nieuwe waarde vóór 1 maart aan de eigenaren en/of gebruikers bekend. De waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.