Thema

Belastingen en heffingen Belastingkwijtschelding

Wanneer u een gemeentelijke heffing of belasting niet kunt betalen dan kan de gemeente u dit kwijt schelden. U hoeft daarvoor dan niet meer te betalen.

Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Als u een inkomen op of vlak boven het bijstandsniveau heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Ook kwijtschelding voor waterschapslasten?

Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen en belastingen, dan komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van de waterschapslasten.

De gemeente heeft er voor gekozen de aanvraag voor kwijtschelding te combineren. Meer informatie hierover leest u op: www.hefpunt.nl

Wie kan kwijtschelding aanvragen?

Iedere inwoner die van de gemeente een aanslag gemeentelijke heffingen heeft ontvangen kan om kwijtschelding vragen. Mits u aan de gestelde criteria voldoet.