Thema

Belastingen en heffingen Afvalstoffenheffing

De gemeente laat afval door een vuilnisdienst ophalen en afvoeren. Alle inwoners betalen daarvoor. Deze belasting noemen wij afvalstoffenheffing. 

Wie betalen afvalstoffenheffing?

Iedere huishouding betaalt de afvalstoffenheffing aan de gemeente. Ook als een huishouding (soms) geen afval aanbiedt, betaalt u deze heffing. 

Hoe weet ik wat ik moet betalen?

Elk huisadres krijgt ieder jaar een brief van de gemeente met een aanslagbiljet. Daarin staat het bedrag dat u betaalt. Dat bedrag hangt alleen af van het aantal personen in het gezin. 

Zo betaalt een huishouding met twee of meer personen meer dan een huishouding met één persoon. Want meer mensen maken ook meer huisvuil. 

Iedere huishouding moet het bedrag op het aanslagbiljet betalen. Alleen als u aan de criteria voldoet dan hoeft u niet te betalen.

Hefpunt regelt voor de gemeente de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Bij Hefpunt kunt u de kwijtschelding aanvragen.