Bestuur en politiek

College van B&W

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente.

Besluitenlijsten college B&W

Besluitenlijsten college B&W

B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert ze uit. Welke besluiten het college heeft genomen, kunt u hier zien.

Raadsinformatie

Raadsinformatie

Blijf op de hoogte van de gemeenteraad. Hier vindt u de vergaderkalender en raadsstukken.

RadeRaad

RadeRaad

RadeRaad is de maandelijkse politieke inloopavond in het Bildtse gemeentehuis.