Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrjding. Hoe is dat geregeld?

Klik om te vergroten" "

Wanneer het in de winter glad is dan probeert de gemeente het Bildt de wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden.

Twee fasen in bestrijding van gladheid

De gladheidsbestrijding is opgedeeld in 2 fasen.  In fase 1 worden alleen hoofd en ontsluitingswegen in de dorpen en het buitengebied gestrooid. Verder de wegen die aansluiten op provinciale wegen en de vrijliggende fietspaden in de dorpen en het buitengebied.

Uitzonderingen hierop zijn bijzondere omstandigheden zoals zware sneeuwval en ijzel.  De gemeente het Bildt hanteert een preventief strooibeleid. Dit beleid word ook uitgevoerd door de omliggende gemeenten, door de Provincie en door Rijkswaterstaat.

Tijdens fase 2 wordt alleen tijdens kantooruren gestrooid. De doorgaande routes door de dorpen Vrouwenparochie, St.- Annaparochie, St.- Jacobiparochie, Minnertsga (N393) en de Warmoesstraat/Hemmemaweg richting Berlikum (N383) worden door de provincie Fryslan gestrooid.

Wanneer wordt er gestrooid?

De gladheidsbewaking is in handen van Omrin. De coördinator van Omrin bepaalt grotendeels het moment van strooien en alarmeert de coördinator gladheidsbestrijding van de gemeente het Bildt.

Deze schakelt op zijn beurt de ploeg van de winterdienst in. Het betreft hier de uitvoering in fase 1. De inzet voor fase 2 wordt bepaalt door de coördinator gladheidsbestrijding van de gemeente het Bildt.

Houdt u zelf de voetpaden sneeuwvrij?

Helaas is voor het strooien van trottoirs, voor op-en afritten de gemeentelijke capaciteit beperkt. Daarom vraagt de gemeente aan alle inwoners om de voetpaden en trottoirs zelf sneeuw-en ijsvrij te maken. Doet u dit ook voor een ander of voor mensen die minder mobiel zijn.