Verkeer en vervoer

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Hoe het verkeer en vervoer in een gemeente geregeld is staat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). De gemeente heeft het Bildtse GVVP opgesteld samen met inwoners van de gemeente. Het GVVP gaat over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Waar moeten bijvoorbeeld drempels op de weg komen, waar moeten verkeerslichten staan en waar precies moeten er parkeerplekken worden aangelegd?