Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. We kennen bijvoorbeeld openbare orde, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en fysieke veiligheid in de leefomgeving. Hoe veilig of onveilig het is, is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat daarbij niet alleen om de gevaren die aanwezig zijn maar ook om de omstandigheden die bepalen of een bepaalde calamiteit kan optreden.

Risico’s

De risicokaart Fryslân geeft een beeld van de risico's en de mogelijke effecten van incidenten die in onze gemeente en provincie plaats kunnen vinden.

Veiligheidsregio

Gemeente het Bildt is onderdeel van de veiligheidregio Fryslan. Dat betekent dat het Bildt bij een incident of ramp samenwerkt met de regionale hulpverleningsdiensten. Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Gevaren kunnen schuilen in alledaagse dingen. Veiligheid is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid. Van overheid, inwoners en ondernemers. Door samen te werken aan veiligheid kunnen we zorgen voor een veilige gemeente.

Voorbereiden

Gemeente het Bildt heeft rampenplannen en draaiboeken. Daarin staat zo goed mogelijk omschreven wat er moet gebeuren bij een ramp of incident. De gemeente en haar partners houden deze plannen actueel en oefenen regelmatig. 

Op de site Nederland Veilig staat hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op eventuele incidenten. Als zich in de gemeente het Bildt een grote ramp of incident voordoet, bestaat de kans dat de communicatie verloopt via www.crisis.nl. Dit is een landelijke site met een grotere capaciteit en wordt alleen ingezet als er een grote crisis is.