Sport

Sport

Gemeente het Bildt is een sportieve gemeente. De Friese sport kaatsen heeft zijn wortels op het Bildt. Het Bildt kent dan ook bekende en minder bekende sportieve inwoners. Denk bijvoorbeeld aan kaatser Chris Wassenaar, alias de Reus van Minnertsga of Piet-Jetze Faber.

Stimuleren

Sporten is gezond en draagt bij aan een goede gezondheid. Daarom geeft gemeente het Bildt aandacht aan sporters. Gemeente het Bildt moedigt beginnende sporters aan en stimuleert niet-sporters om ook in beweging te komen. Go4Sport houdt zich namens de gemeente bezig met sportstimulerende activiteiten.

Mogelijkheden

Het zal u niet verbazen dat het Bildt veel sportcomplexen, -velden en verenigingen heeft. U vindt ze in de digitale gemeentegids.

Klik om te vergroten""