Project Campus

Project campus

""

In het Bildtse campusproject werken scholen en bedrijven uit de gemeentes het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel intensief samen.

Het doel is om leerlingen met een baangarantie op te leiden voor de Bildtse / lokale / regionale arbeidsmarkt.

U vindt in dit speciale dossier uitgebreide informatie over dit bijzondere project.