Het Bildt in Noordwest

Het Bildt in Noordwest

De gemeenteraad van het Bildt heeft in oktober 2013 besloten zich verder voor te bereiden op een fusie in januari 2018. Een fusie met de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel.

Werknaam Westergo

De werknaam, de voorlopige naam, van de nieuwe gemeente is Westergo.


Op deze pagina’s vindt u de laatste stand van zaken en achtergronden.

Laatste Nieuws

Gemeente werkt met plan van aanpak herindelin...

vrijdag 13 juni 2014

De gemeenteraad van het Bildt heeft het plan van aanpak herindeling Westergo i.o. goedgekeurd. Het college heeft dit plan in opdracht van de gemeenteraad opgesteld.

Bildtse gemeenteraad stemt in met voorbereidi...

" "
vrijdag 18 oktober 2013

De gemeenteraad van het Bildt heeft donderdag 17 oktober ingestemd met het voorstel om verder te gaan met de voorbereidingen tot een fusie uiterlijk in 2018.

Eindrapportage dorpenronde "Met het Bildt naa...

" "
vrijdag 20 september 2013

In juni van dit jaar bezocht de gemeenteraad de 7 Bildtse dorpen. De dorpenronde "Met het Bildt naar Noordwest".

Noordwest: herindeling uiterlijk 1-1-2018

" "
woensdag 18 september 2013

Uiterlijk 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel tot één nieuwe gemeente.

Raad ziet en voelt betrokkenheid inwoners. Ra...

" "
donderdag 27 juni 2013

Afgelopen woensdagavond 26 juni was de slotavond van de Bildtse dorpenronde over Noordwest.

Vrouwenparochie: breed en verzoek om concreet

" "
donderdag 27 juni 2013

Woensdagavond in Vrouwenparochie (20 belangstellenden) werd gesproken over een veelheid aan onderwerpen.

St.-Jacobiparochie: hoe borgen, nog onduideli...

" "
donderdag 27 juni 2013

In St.-Jacobiparochie (met zo'n 30 belangstellenden) waren vooral zorgen over enerzijds de WMO en de zorg en anderzijds over 't Bildts aigene.