Fairtrade en millennium

Fairtrade en millennium

""
""

Gemeente het Bildt is Fairtradegemeente

Gemeente het Bildt is fairtradegemeente.

Gemeente het Bildt is millenniumgemeente

Gemeente het Bildt steunt de millenniumdoelen. De Millenniumdoelen zijn acht ambitieuze doelen opgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen zijn gericht op wereldwijde armoedebestrijding. De acht millenniumdoelen betreffen problemen op het gebied van armoede, honger, onderwijs, mensenrechten, gezondheidszorg, ziektebestrijding, een duurzaam leefmilieu en eerlijke handel.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) startte in 2007 de ‘Millennium Gemeente’ campagne. Gemeenten die de millenniumdoelen ondersteunen sluiten zich aan. Deelnemende gemeenten kiezen voor een eigen invulling,  onder de gezamenlijke herkenbare millenniumvlag. Gemeente het Bildt is een van de gemeenten die aan deze millenniumcampagne meedoet. De gemeente richt zich in deze campagne op twee doelen:

•    Meer mensen die leven in een duurzaam leefmilieu
•    Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Meer informatie: www.millenniumgemeenten.nl